ara
YAYINLANMIŞ SAYILAR

Cilt: 25, Sayı: 2 - Damar Cerrahi Dergisi
Damar Cer Derg

Cilt 25 • Sayı 2 • 2016
« Geri Dön
Özet Tam Metin Başlık ve Yazarlar
[s. 51 - 58]
Üst Ekstremite Vasküler Yaralanmalarının Değerlendirilmesi
Analysis of Upper Limb Vascular Injuries

Abdurrahim ÇOLAK, Uğur KAYA
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kalp Damar Cerrahisi AD, Erzurum,

DOI : 10.9739/uvcd.2016-52769

[s. 59 - 65] - Makale dili İngilizce
İzole Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Postoperatif Venöz Tromboz: Sıklık ve Risk Faktörleri
Postoperative Venous Thrombosis:Frequency and Risk Factors in Patients Undergoing Isolated Coronary Artery Bypass Graft Surgery

İhsan ALUR1, Kadir AĞLADIOĞLU2, Tevfik GÜNEŞ1, Hayati TAŞTAN1, Gökhan Yiğit TANRISEVER1, Hande ŞENOL3, Bilgin EMRECAN4
1Departments of Cardiovascular Surgery, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli

2Departments of Radiology, Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli

3Departments of Biostatistics,Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli

4Departments of Cardiovascular Surgery,Pamukkale University Faculty of Medicine, Denizli

DOI : 10.9739/uvcd.2016-52944

[s. 66 - 72]
Çocuklarda Subkutan Port Kateter İmplantasyonuna Bağlı Komplikasyonlar ve Tedavi Stratejileri
Complications of Subcutaneous Port Catheter Implantation and Treatment Strategies in Children

Onur DOYURGAN1, Uğur KARAGÖZ2, Mustafa KARAÇELİK2, Raziye Canan VERGİN3, Osman Nejat SARIOSMANOĞLU2
1Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

2Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

3Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği, İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

DOI : 10.9739/uvcd.2016-53220

[s. 73 - 81] - Makale dili İngilizce
Prostetik Vasküler Greft Enfeksiyonlarına Yaklaşım ve Alternatif Tedaviler:İki Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi
Approach to Prosthetic Vascular Graft Infections and Alternative Treatments: Review of the Literature with Two Cases

Fevzi Sarper TÜRKER1, Mustafa CİHANGİROĞLU2
1Clinics of Cardiovascular Surgery, Medicalpark Elazığ Hospital , Elazığ

2Clinics of Infectious Diseases,, Medicalpark Elazığ Hospital , Elazığ

DOI : 10.9739/uvcd.2016-52023

[s. 82 - 84] - Makale dili İngilizce
Abdominal Aort Anevrizması Olan Hastada Aortokaval Fistülden Şüphelenmenin Önemi
The Importance of Suspicion for Aortocaval Fistula in a Patient Who has Abdominal Aortic Aneurysm: Case Report

Tanıl ÖZER, Mine DEMİRBAŞ, Ufuk SAYAR, Muhammet Onur HANEDAN, Ali Kemal ARSLAN, İlker MATARACI
Department of Cardiovascular Surgery, Ahi Evren Thoracic and Cardiovascular Surgery Research and Education Hospital, Trabzon

DOI : 10.9739/uvcd.2014-39246

[s. 85 - 89] - Makale dili İngilizce
Endovasküler Aort Tamiri Sırasında Beklenmeyen Komplikasyon:Kaplı-Stentin Arkus Aortaya Migrasyonu ve Endovasküler Çözümü
An Unexpected Complication During Endovascular Aortic Repair:Covered-Stent Migration into the Aortic Arch, and an Endovascular Solution:Case Report

Levent ÇETİN1, Murat CANYİĞİT2, Aslıhan KÜÇÜKER3, Mete HIDIROĞLU1, Ayşegül KUNT4, Erol ŞENER3
1Clinics of Cardiovascular Surgery, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara

2Clinics of Radiology, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara

3Clinics of Cardiovascular Surgery, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara

4Department of Cardiovascular Surgery, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van

DOI : 10.9739/uvcd.2014-39702

[s. 90 - 93] - Makale dili İngilizce
Tıkalı Aorto-Bifemoral Greft Laparotomi Yapılmadan Nasıl Tedavi Edilir?
How Can a Thrombosed Aortobifemoral Graft be ManagedWithout Laparotomy?: Surgical Technique

Ünal AYDIN1, Ersin KADİROĞULLARI2, Onur ŞEN2, Salih GÜLER2, Aydın YILDIRIM3
1Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital,İstanbul

2Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul

3Departments of Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul

DOI : 10.9739/uvcd.2015-48124

[s. 94 - 96] - Makale dili İngilizce
Son Evre Böbrek Yetersizliği Olan Hastalarda Arteriovenöz Fistül Oluşturulmasında Çözüm Arayışları: Yeni Bir Deneme
Solution Seeking for Arteriovenous Fistula Formation in End-Stage Renal Failure Patients:A New Trial: Surgical Technique

Bülent ÇÜMEN1, İhsan ALUR2, Yusuf İzzettin ALİHANOĞLU3, Ali Baran BUDAK4, Bekir Serhat YILDIZ5
1Department of Cardiovascular Surgery, Denizli State Hospital

2Department of Cardiovascular Surgery,Denizli State Hospital

3Department of Cardiology, Pamukkale University Faculty of Medicine,Denizli

4Department of Cardiovascular Surgery, Numune Training and Research Hospital, Ankara

5Department of Cardiology,Pamukkale University Faculty of Medicine,Denizli

DOI : 10.9739/uvcd.2013-35180

[s. 97 - 98] - Makale dili İngilizce
Bilateral Ekstrakraniyal İnternal Karotis Arter Anevrizması
Bilateral Extracranial Internal Carotid Artery Aneurysm: Original Image

Aydemir KOÇARSLAN, Mehmet Salih AYDIN, Mert ÜRKÜP, Abdüssemet HAZAR, Mustafa GÖZ
Department of Cardiovascular Surgery, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa

DOI : 10.9739/uvcd.2014-39036

[s. 99 - 100] - Makale dili İngilizce
Endovenöz Lazer Ablasyon Sonrası Nadir Bir Nüks Nedeni:Dodd Perforatör Yetmezliğine Bağlı Rekanalizasyon
An Unusual Cause of Recurrence After Endovenous Laser Ablation:Recenalization Due to Incompetence of Dodd’s Perforator: Original Image

Hamit Serdar BAŞBUĞ, Yalçın GÜNERHAN, Hakan GÖÇER, Kanat ÖZIŞIK
Department of Cardiovascular Surgery,Kafkas University Faculty of Medicine,Kars

DOI : 10.9739/uvcd.2015-49344

Copyright © 2012 Damar Cerrahi Dergisi