PUBLISHED ISSUES

Approach to Prosthetic Vascular Graft Infections and Alternative Treatments: Review of the Literature with Two Cases // Prostetik Vasküler Greft Enfeksiyonlarına Yaklaşım ve Alternatif Tedaviler:İki Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi
Turkish Journal of Vascular Surgery

Vol 25 • Issue 2 • 2016: 73-81
« Go Back
Approach to Prosthetic Vascular Graft Infections and Alternative Treatments: Review of the Literature with Two Cases
Prostetik Vasküler Greft Enfeksiyonlarına Yaklaşım ve Alternatif Tedaviler:İki Olgu Eşliğinde Literatürün Gözden Geçirilmesi

Fevzi Sarper TÜRKER1, Mustafa CİHANGİROĞLU2
1Clinics of Cardiovascular Surgery, Medicalpark Elazığ Hospital , Elazığ

2Clinics of Infectious Diseases,, Medicalpark Elazığ Hospital , Elazığ

The aim of this study is to discuss the prosthetic vascular graft (PVG) approach, which has been still widely used in peripheral arterial and aortic surgery, and the infections develop in the early or late postoperative periods. The classical way of treatment is considered as resection of the infected graft, wide debridement of necrotic tissues, obtaining bacterial cultures, revascularization with a different approach, and administration of suitable antibiotics. However, treatment strategy cannot be always applied due to several reasons related to the patient and/or the disease. As an alternative, prosthetic vascular graft infection (PVGI) can be done either with partial graft resection or with negative pressure wound therapy (the vacuum assisted wound closure) together with irrigation with antimicrobial solutions and without any resection. We reviewed the literature with two cases of our center. In PVGI, there are some treatment options other than resection and revascularization. PVGI has significantly high mortality and morbidity rates. More studies are needed to solve those problems, and make a consensus on diagnosis and treatment for vascular and cardiovascular surgeons.

Key words: Prosthetic vascular graft infections; partial resection; VAC

Bu derlemedeki amacımız günümüzde hala yaygın olarak periferik arter ve aort cerrahisinde kullanılan prostatik vasküler greftlerin (PVG) postoperatif erken veya geç dönemde gelişen enfeksiyonlarına yaklaşımı tartışmaktır. Klasik olarak, tedavide enfekte greftin çıkartılması, geniş debridman yapılması, kültür alınması ve sonrasında farklı bir yoldan revaskülarize edilmesi ile uygun antibiyoterapi düşünülür. Fakat bu tedavi hastaya ve/veya hastalığa bağlı sebeplerden dolayı her zaman gerçekleştirilememektedir. Prostatik vasküler greft enfeksiyonlarının (PVGE) tedavisinde alternatif olarak parsiyel greft rezeksiyonu ile veya hiç rezeksiyon yapmadan antimikrobiyal sıvıların irrigasyonuyla beraber negatif basınçlı yara tedavi sistemleri (vakum yardımlı yara kapatması) kullanılabilir. İki olgu eşliğinde literatür bilgilerini gözden geçirdik. PVGE'lerde rezeksiyon ve revaskülarizasyondan başka tedavi seçenekleri de vardır. PVGE mortalite ve morbiditesi yüksek bir sorundur. Bu problemlerin çözümü için vasküler ve kardiyovasküler cerrahlar olarak daha fazla çalışma yapmamız ve teşhis ve tedavi için konsensus oluşturmamız gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Prostatik vasküler greft enfeksiyonları; parsiyel rezeksiyon; VAC


Damar Cer Derg 2016;25(2):73-81


TÜRKER F S, CİHANGİROĞLU M
Approach to Prosthetic Vascular Graft Infections and Alternative Treatments: Review of the Literature with Two Cases

Copyright © 2012 Turkish Journal of Vascular Surgery