PUBLISHED ISSUES

How Can a Thrombosed Aortobifemoral Graft be ManagedWithout Laparotomy?: Surgical Technique // Tıkalı Aorto-Bifemoral Greft Laparotomi Yapılmadan Nasıl Tedavi Edilir?
Turkish Journal of Vascular Surgery

Vol 25 • Issue 2 • 2016: 90-93
« Go Back
How Can a Thrombosed Aortobifemoral Graft be ManagedWithout Laparotomy?: Surgical Technique
Tıkalı Aorto-Bifemoral Greft Laparotomi Yapılmadan Nasıl Tedavi Edilir?

Ünal AYDIN1, Ersin KADİROĞULLARI2, Onur ŞEN2, Salih GÜLER2, Aydın YILDIRIM3
1Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital,İstanbul

2Departments of Cardiovascular Surgery, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul

3Departments of Cardiology, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul

-

Key words: -

-

Anahtar kelimeler: -


Damar Cer Derg 2016;25(2):90-93


AYDIN Ü, KADİROĞULLARI E, ŞEN O, GÜLER S, YILDIRIM A
How Can a Thrombosed Aortobifemoral Graft be ManagedWithout Laparotomy?: Surgical Technique

Copyright © 2012 Turkish Journal of Vascular Surgery