PUBLISHED ISSUES

An Unexpected Complication During Endovascular Aortic Repair:Covered-Stent Migration into the Aortic Arch, and an Endovascular Solution:Case Report // Endovasküler Aort Tamiri Sırasında Beklenmeyen Komplikasyon:Kaplı-Stentin Arkus Aortaya Migrasyonu ve Endovasküler Çözümü
Turkish Journal of Vascular Surgery

Vol 25 • Issue 2 • 2016: 85-89
« Go Back
An Unexpected Complication During Endovascular Aortic Repair:Covered-Stent Migration into the Aortic Arch, and an Endovascular Solution:Case Report
Endovasküler Aort Tamiri Sırasında Beklenmeyen Komplikasyon:Kaplı-Stentin Arkus Aortaya Migrasyonu ve Endovasküler Çözümü

Levent ÇETİN1, Murat CANYİĞİT2, Aslıhan KÜÇÜKER3, Mete HIDIROĞLU1, Ayşegül KUNT4, Erol ŞENER3
1Clinics of Cardiovascular Surgery, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara

2Clinics of Radiology, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara

3Clinics of Cardiovascular Surgery, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara

4Department of Cardiovascular Surgery, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van

Endovascular aortic stent-grafting has become a promising therapeutic alternative to open aortic surgery for all pathologies affecting the descending thoracic and abdominal aorta. A variety of unexpected complications related to these procedures may occur requiring prompt solutions. In those circumstances, knowledge of endovascular techniques and solutions are important. Herein, we present a worrying complication implying complete migration of the balloon-expandable covered stent of subclavian artery into the aortic lumen, and the endovascular solution of the problem. We believe that reporting such complications is important and informative, as it serves to pick up little but important tricks for our colleagues who perform similar endovascular interventions. We think that, we may learn from our complications, and share them with our colleagues in this way.

Key words: Endovascular interventions; stent migration; left subclavian artery coverage; complication

Endovasküler aort stent-greft uygulamaları, inen aorta ve abdominal aortayı içeren patolojilerin tedavisinde açık cerrahiye alternatif olan umut verici girişimlerdir. Bu girişimlerle ilişkili beklenmeyen komplikasyonlar da görülebilmektedir. Böyle durumlarda, endovasküler tekniklerin ve çözümlerin bilinmesi önem kazanmaktadır. Burada, subklavian artere ait balonla genişleyebilen kaplı stentin aortik lümen içerisine komplet migrasyonu şeklindeki oldukça can sıkıcı bir komplikasyonu ve endovasküler çözümünü sunmaktayız. Bu tür komplikasyonların bildirilmesinin, benzer girişimlerde rol alan arkadaşlarımız için ufak fakat önemli ipuçları yakalamaya hizmet edebilmesi nedeniyle önemli ve öğretici olduğunu düşünmekteyiz. Bu şekilde komplikasyonların öğreticiliğinden faydalanabileceğimize ve meslektaşlarımızla paylaşabileceğimize inanmaktayız.

Anahtar kelimeler: Endovasküler girişimler; stent migrasyonu; subklavyen arter kapatılması; komplikasyon


Damar Cer Derg 2016;25(2):85-89


ÇETİN L, CANYİĞİT M, KÜÇÜKER A, HIDIROĞLU M, KUNT A, ŞENER E
An Unexpected Complication During Endovascular Aortic Repair:Covered-Stent Migration into the Aortic Arch, and an Endovascular Solution:Case Report

Copyright © 2012 Turkish Journal of Vascular Surgery