PUBLISHED ISSUES

Bilateral Extracranial Internal Carotid Artery Aneurysm: Original Image // Bilateral Ekstrakraniyal İnternal Karotis Arter Anevrizması
Turkish Journal of Vascular Surgery

Vol 25 • Issue 2 • 2016: 97-98
« Go Back
Bilateral Extracranial Internal Carotid Artery Aneurysm: Original Image
Bilateral Ekstrakraniyal İnternal Karotis Arter Anevrizması

Aydemir KOÇARSLAN, Mehmet Salih AYDIN, Mert ÜRKÜP, Abdüssemet HAZAR, Mustafa GÖZ
Department of Cardiovascular Surgery, Harran University Faculty of Medicine, Şanlıurfa

-

Key words: Carotid artery diseases; aneurysm

-

Anahtar kelimeler: Karotis arter hastalıkları; anevrizma


Damar Cer Derg 2016;25(2):97-98


KOÇARSLAN A, AYDIN M S, ÜRKÜP M, HAZAR A, GÖZ M
Bilateral Extracranial Internal Carotid Artery Aneurysm: Original Image

Copyright © 2012 Turkish Journal of Vascular Surgery